Ukens teppe: Keshan

Keshan er en by i det sentrale i Persia, mellom Isfahan og Teheran. Byen er kjent for teppene sine gjennom flere århundrer, og har en viktig posisjon i verdensmarkedet. Det ble derimot et opphør i teppeproduksjonen på 1700-tallet, da byen ble invadert av afghanere. Produksjonen ble gjennopptatt sent på 1800-tallet.

Teppene knyttes i ull og farger av høy kvalitet. Bunnfargen er oftest varm rød, med detaljer i mørk blå. Knutetettheten ligger på ca. 200.000 kvm, noe som igjen gjør teppene litt rimligere enn andre bytepper, som f.eks bidjar eller sarouk.

Det finnes flere typer mønstervariasjoner i Keshan-teppene, men det mest klassiske er en sentral, avlang medaljon. Ellers blir det brukt blomster, ranker, palmetter og arabesker (stiliserte bladranker). Mønsteret kan ofte minne litt om det man finner i vasemotiv.

Keshan_1

Lignende poster