Pazyryk – verdens eldste bevarte teppe

Ingen har så langt funnet ut nøyaktig hvor gammel teppekunsten er, men man vet (ved hjelp at veggmalerier og kunstartikler fra Persia, Babylon og Egypt) at den var vanlig flere tusener av år f.kr. Det eldste teppet som noen gang er funnet i behold blir kalt “Pazyryk”.

“Pazyryk”-teppet ble funnet i en gammel skytisk kongegrav, av den russiske arkeologen og professoren, Sergei. Rudenko. Dette var under en ekspedisjon i Altafjellene i Sibir i 1949, i Pazyryk-åsen (derav navnet). Teppet er anslått å være mer enn 2500 år gammelt. Motivene og knytteteknikken stammer fra det eldste kongedømmet i Persia, Achaminian (Iran), og viser persiske eventyr og flotte monumenter fra byen Persepolis. I dag er teppet å finne i Hermitagemuseet, i St. Petersburg i Russland.

"Pazyryk"-teppet
“Pazyryk”-teppet

“Pazyryk”-teppet er ca. 2 x 2 meter og knytteteknikken som ble brukt blir også brukt den dag i dag (den tyrkiske knuten). At et tekstilprodukt har holdt seg over så lang tid, er en ren sensasjon. Det kommer av at vann har lekket inn i graven og holdt i innholdet i konstant permafrost. Pazyryk-teppet har gjort det mulig å gå grundigere til verks med datering av gamle teppefragmenter som er funnet. Man kan nå anslå at det er funnet teppefragmenter som stammer fra nesten 2000 år f.kr.

Lignende poster